Baggrunden for denne forebyggelseskampagne

Forebyggelseskampagnen er lavet af Ludomaniafdelingen på Frederiksberg Centeret på baggrund af oplæg fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i februar 2015 for at informere borgere med anden etnisk baggrund om risici ved pengespil – samt for at motivere og hjælpe problemspillere og ludomaner til at ændre en uhensigtsmæssig spilleadfærd eller søge hjælp.

Spil har altid været en integreret del af vores underholdningskultur, men det stigende udbud af spil samtidigt med en øget tilgængelighed, og ikke mindst øget hastighed på spillene, har medført en øget risiko for udviklingen af en risikabel adfærd. Denne forebyggelseskampagne har udgangspunkt i, at pengespil efterhånden er så udbredt i samfundet, at det anses som nødvendigt at lave oplysende og forebyggende indsatser i forhold til udvikling af en problematisk adfærd eller afhængighed af spil, ludomani. Der er med den gældende lovgivning på spilleområdet gjort gældende, at der skal arbejdes forebyggende i forhold til ludomani.

Der er ingen forskel!

Erfaringer fra behandling af mænd med spilleproblemer og med anden etnisk baggrund end dansk, viser at de typer af spil, der spilles i målgruppen, ikke er væsentligt forskellige fra de spil, der spilles af jævnaldrende etnisk danske mænd. Dette gælder både yngre og ældre spillere, og understøttes bl.a. af erfaringer fra Norge og Canada (Etnisitet og behandling – kulturelle utfordringer, Espen Freng 2008 samt Addressing Problem Gamblingin Toronto and Windsor/Essex County Ethnic Communities, Harold J. Wynne 2004).

 

I ludomanibehandlingen på Frederiksberg Centeret havde vi i 2014 klienter fra 17 forskellige etniske baggrunde indskrevet, hvilket underbygger behovet for en forebyggende indsats også overfor etniske minoriteter (kilde Frederiksberg Centerets klient statistik).

Om kampagnen

Formålet med forebyggelseskampagnen er overordnet at forebygge udviklingen af ludomani – altså afhængighed af pengespil. Kampagnen skal i første omgang formilde en viden til mænd med anden etnisk baggrund end dansk om risikabel spilleadfærd, samt at iværksætte en refleksion i forhold til spilleadfærd og at tilføre en indsigt i hvordan en adfærd kan ændres og hvilke muligheder der er for hjælp til dette.

Ludomani defineres af WHO´s ICD-10 (International Classification of Diseases) som ”hyppige gentagne episoder af spillelidenskab, som dominerer personens liv på bekostning af sociale, arbejdsmæssige samt familiemæssige værdier og forpligtelser”.

Kampagnens hovedformål kan beskrives som følger:

  1. Anspore til en refleksionsproces i den enkelte i forhold til spilleadfærd.

  2. Tilføre målgruppen en viden om pengespil og risikabel adfærd, der letter identifikationen af egen eventuelle problematiske spilleadfærd.

  3. Kampagnen bidrager derved til, at målgruppen får større indsigt i pengespil og de mulige problematikker, som kan opstå i forbindelse med dette. Kampagnen tilbyder samtidigt en række enkle værktøjer og rådgivning, der kan hjælpe den enkelte til at ændre sin spilleadfærd.

Formålet opnås gennem en kommunikation rettet mod målgruppen, som foregår i målgruppens umiddelbare nærmiljø og holdes i et sprog, der respekterer og tager højde for kulturelle og sproglige barriere.

Erfaringer fra ludomanibehandling

Vore erfaringer fra behandlingen af mænd med spilleproblemer med anden etnisk baggrund end dansk viser, at de typer af spil, der spilles i målgruppen ikke er væsentligt forskellige fra de spil, der spilles af jævnaldrende danske mænd. Dette gælder både yngre og ældre spillere, og understøttes bl.a. af erfaringer fra Norge  og Canada (Etnisitet og behandling – kulturelle utfordringer, Espen Freng 2008 samt Addressing Problem Gamblingin Toronto and Windsor/Essex County Ethnic Communities, Harold J. Wynne 2004).

I vore udformning af indsatsen har vi lagt stor vægt på, at den baseres på konkrete erfaringer, viden samt et solidt fagligt grundlag. Indsatsen er således tilrettelagt efter en konkret viden om målgruppen fra undersøgelser og egne erfaringer.

Kampagnen kører i tre måneder fra november 2015 til januar 2016, og udbredes i København, primært på Nørrebro og Nordvestkvarteret.

Kampagnen udbredes gennem lokale medier, i byrummet via reklamer, samt trykt materiale på udvalgte steder i lokalområdet og det udføres i samarbejde med kommunerne. Kampagnen understøttes af dette website.

Vigtigt at huske:

Behandling af ludomani er gratis hos Frederiksberg Centeret, ligesom du også frit kan benytte dig af vores rådgivning eller samtaler, hvis du har behov for det. Du kan kontakte os på telefon 33 21 73 00, eller du kan sende en mail til os.

Gratis ludomanibehandling findes flere steder i Danmark. Her kan du se en oversigt over hvem der tilbyder den gratis behandling.

Det er tilladt at linke til vores sider uden forudgående tilsagn fra Frederiksberg Centeret. Har du spørgsmål i den forbindelse er du velkommen til at kontakte vores webmaster.

Links:

http://www.ingenforskelle.dk

http://www.frederiksberg-centeret.dk/ludomani